Política de privacitat

Protecció de dades

Política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a la Web A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL:

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i lliure circulació de dades, així com la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa als usuaris dels punts següents:

Per a l’accés, la subscripció o l’alta a algun dels serveis que ofereix A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL, pot ser necessari que l’usuari faciliti dades de caràcter personal. En aquest cas, el subministrament de les dades serà sempre voluntari i amb el consentiment exprés de l’usuari.

Amb aquest objectiu, sempre que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, i amb caràcter previ a l’accés al formulari corresponent, apareixerà aquest document informatiu, que l’usuari haurà d’acceptar expressament triant l’opció “HE LLEGIT LA P OLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT D’A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL I L’ACCEPTO EXPRESSAMENT”

Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris seran registrades en el corresponent Registre d’activitats, i seran tractades d’acord amb l’establert a la normativa vigent.

La finalitat de la recollida de les dades de caràcter personal és:

• La millora de la gestió i administració dels serveis oferts, per adequar-los a les preferències reals dels usuaris

• L’oferiment de nous serveis

• Gestió de processos de selecció (currículums vitae, gestió de referències laborals…)

Les dades contingudes en el fitxer seran utilitzades, única i exclusivament, per A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL, sense que estigui prevista la seva cessió.

Les dades facilitades per els interessats seran tractades i utilitzades, única i exclusivament, per A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL i el seu grup d’empreses, estant absolutament prohibides qualsevol cessió de les mateixes, a no ser que s’obtingués autorització del propi titular de les dades.

L’usuari té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de la forma i abast previst legalment. Per exercir aquest dret es podrà dirigir a A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL mitjançant correu electrònic, dirigit a araso@araso.net o mitjançant comunicació escrita dirigida a A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL, departament de Protecció de Dades, carrer Castellterçol, Nau 2, Pol. Ind. Palou Nord, 08401 – Granollers (Barcelona).

Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l’usuari, el lloc web d’ A.R.A.SO Sonorització i Il·luminació SL utilitza cookies a la navegació del seu ordinador. Les cookies són informació sobre l’usuari que els servidors web instal·len en el disc dur de l’usuari per recordar-la posteriorment. De totes formes, aquestes cookies només s’associen a un usuari anònim i al seu ordinador, sense permetre la seva identificació personal.

L’usuari pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s’instal·lin al disc dur, si bé això pot comportar una disminució de la qualitat del funcionament de les pàgines web.